Noticeboard

Mostyn House Medical Practice now has an app that you can download to your smartphone for free. My Surgery App was developed to help you access our service as quickly as possible, with news updates, access to all online services for appointment booking (coming in the future) and medication orders, health resources, video guides, and even lets you manage your own health. You can also submit administrative requests without having to phone us! So download our app today

Apple:https://apps.apple.com/us/app/id1531847382

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.mysurgeryapp.app

Apwyntiadau

Meddyg

Gellir trefnu apwyntiadau hyd at 3-4 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r feddygfa neu ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.

Mae apwyntiadau ar y diwrnod hefyd ar gael o 8.30yb. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu ymweld â’r feddygfa.

Apwyntiadau brys - os ydych angen eich gweld ar frys, cysylltwch â’r feddygfa ar y diwrnod.

Efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi ynglŷn â pham rydych yn cysylltu fel y gellir eich cyfeirio at y person cywir i roi cymorth i chi.

Bydd pob plentyn o dan 16 oed sy’n sâl yn cael cynnig ymgynghoriad yr un diwrnod (gall hyn fod dros y ffon)

10 munud yw hyd apwyntiad ac mae pob apwyntiad ar gyfer un person yn unig.

Nodwch os gwelwch yn dda fod adegau pan fo myfyrwyr 4ydd blwyddyn o Brifysgol Lerpwl gyda ni.

 Nyrs y Practis

Mae apwyntiadau gyda nyrsys y practis a chymorthyddion gofal iechyd ar gael hyd at 8 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r practis neu drwy ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.

Gall y nyrsys gynorthwyo / cynghori ynglŷn â’r canlynol:

Maent yn rhedeg eu clinigau eu hunain mewn ystafelloedd triniaeth bwrpasol a gallant gynorthwyo/gynghori ar amrediad eang o gyflyrau meddygol. (Nid yw’r rhestr hwn yn un cyflawn - holwch yn y dderbynfa)

Mân anhwylderau, clefyd y siwgr, asthma/cyflyrau anadlol, rhoi’r gorau i ysmygu, cynllunio teulu, pigiadau / cyngor teithio, dyfrhau clustiau, rhwymau, tynnu pwythau, gwirio pwysedd gwaed, prawf serfigol, cyngor diet ac ymarfer corff, archwiliad claf newydd.

Tynnu Gwaed

Nid ydym yn rhedeg gwasanaeth tynnu gwaed cerdded i mewn mwyach.  Bydd angen i chi gysylltu a'r practis er mwyn trefnu apwyntiad i gael prawf.  Gadewch 2-3 diwrnod i'ch canlyniadau gael eu dychwelyd.  Ffoniwch ar ol 2yh i gael eich canlyniadau os gwelwch yn dda.

 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website